BOVO Casusoverleg 2019-2020 (po)

Wegens de vele aanmeldingen voor het casusoverleg in december hebben we een extra datum toegevoegd: donderdag 9 januari, van 09.00 - 15.00 uur.

 

 

Ook dit jaar organiseert BOVO Haaglanden weer een reeks casusoverleggen voor het po. Het casusoverleg kunt u gebruiken om met deskundigen vanuit het samenwerkingsverband (po en vo) en BOVO Haaglanden te sparren over leerlingdossiers waar u vragen over hebt.

 

Bijvoorbeeld als u niet zeker bent over het vaststellen van het basisschooladvies, welke testen en toetsen u zou kunnen inzetten of wanneer er tegenstrijdige scores bij LVOS-toetsen zijn. Enkele tips:

  • Breng een casus zo vroeg mogelijk in, zodat er nog tijd is voor eventueel aanvullend onderzoek.

  • Anonimiseer het dossier (met het oog op de AVG)

  • U kunt tijdens het inschrijven aangeven welke tijd uw voorkeur heeft, de deskundigen staan de hele dag voor u klaar!

De casusoverleggen vinden dit schooljaar plaats op 2 en 31 oktober, 6 november, 12 december en 15 januari (afwisselend op woensdag en donderdag).

 

Tijdens de uitwisselingsmarkt van november op 20 november zal er ook de mogelijkheid zijn voor casusoverleg.

 

U kunt meerdere cases inbrengen tijdens het casusoverleg. Indien u meerdere dagen wilt komen, wilt u dan het formulier voor elke dag afzonderlijk invullen?

 

Wilt u niet sparren over een leerlingdossier, maar heeft u een andere vraag voor het team? Bijvoorbeeld een praktische hulpvraag over POVO OT, of een vraag over pro/lwoo of het vmbo. Dan kunt u op deze dagen ook bij ons terecht. U kunt het onderwerp van uw vraag bij 'overige onderwerpen' aangeven.

 

Let op: we proberen zoveel mogelijk rekening te houden met uw voorkeurstijd. Dit is echter niet altijd mogelijk. U ontvangt ongeveer een week van te voren de definitieve tijd.

Invoer:

Voornaam *
Tussenvoegsels
Achternaam *
Emailadres *
School *
Functie *
Of anders:
Ik schrijf me in voor het casusoverleg van: *
Voorkeurstijd casusoverleg
Hoeveel cases brengt u in? *
Over welk onderwerp(en) wilt u vragen stellen? *
Extra ondersteuning in het voortgezet onderwijs (Passend Onderwijs)
Advisering Praktijkonderwijs en LWOO
Advisering vmbo met of zonder LWOO
Advisering vmbo tl, havo en vwo
BOVO onderwerpen zoals procedure en tijdpad
Overige onderwerpen, zoals contact met ouders
En/of:
* Verplichte velden