Interessebijeenkomst pilot opting out

Het samenwerkingsverband Zuid-Holland West nodigt u van harte uit om deel te nemen aan de interessebijeenkomst over de pilot opting out lwoo.

 

De pilot opting out lwoo is in schooljaar 2018-2019 met een vijftal basisscholen gestart. Over het algemeen zijn de scholen, die aan de pilot hebben deelgenomen, tevreden. De procedure is voor hen eenvoudiger geworden. Bovendien neemt de toetsdruk bij leerlingen af. Dit zorgt ervoor dat we de pilot uit willen breiden. 

 

We organiseren begin september een interessebijeenkomst voor scholen die geïnteresseerd zijn in deelname aan de pilot. Tijdens deze bijeenkomst wordt toegelicht hoe de aanvraagprocedure lwoo werkt en wat deelname aan de pilot behelst. 

 

Scholen die vorig jaar aan de pilot hebben deelgenomen nodigen we uit om naar de interessebijeenkomst te komen en hun ervaringen te delen.

 

U kunt via onderstaand formulier aangeven of u geïnteresseerd bent en bij de bijeenkomst aanwezig zult zijn.

Invoer:

School *
Straat en huisnummer *
Woonplaats *
Contactpersoon *
Functie *
Of anders:
Emailadres *
Telefoonnummer *

Voor nieuwe scholen:

Wij zijn geïnteresseerd in de pilot opting out lwoo en beschikbaar voor de interessebijeenkomst op:
Woensdag 4 september, 13.30 tot 16.00 uur
Donderdag 5 september, 15.30 tot 17.00 uur
Vrijdag 6 september, 15.30 tot 17.00 uur
Wij zijn op deze momenten niet beschikbaar en ontvangen graag op een andere manier informatie over de pilot
Graag alle momenten aankruizen waarop u beschikbaar bent
Met hoeveel personen komt u?

Voor pilot scholen:

Wij hebben vorig schooljaar meegedaan aan de pilot en doen in schooljaar 2019-2020 weer mee:
ja
nee
Wij zijn bereid onze ervaringen te delen op de interessebijeenkomst:
Woensdag 4 september, 13.30 tot 16.00 uur
Donderdag 5 september, 15.30 tot 17.00 uur
Vrijdag 6 september, 15.30 tot 17.00 uur
niet
Graag alle momenten aankruizen waarop u beschikbaar bent
Met hoeveel personen komt u?
* Verplichte velden