Procedure

De procedure voor scholen zonder leerlingplafond loopt het gehele aanmeldjaar door. 

Ouders mogen hun kind aanmelden in het aanmeldjaar waarin hun kind 3 jaar wordt. Het kind moet drie jaar zijn op het moment van aanmelden. Het nieuwe aanmeldjaar loopt van 1 oktober 2022 t/m 30 september 2023 en is bedoeld voor kinderen met geboortedatum 01 oktober 2019 t/m 30 september 2020. Deze kinderen kunnen worden aangemeld tot 1 december 2023.

 

Wilt u meer weten over de procedure voor scholen met leerlingplafond, klik dan hier

 

U kunt in het aanmeldjaar 2022-2023 wel kinderen vanuit de centrale (bovenschoolse) loting toegewezen krijgen. Als dit het geval is, krijgt u persoonlijk bericht van AanmeldenPO. De ouders van deze kinderen krijgen op dezelfde dag een plaatsingsaanbod toegestuurd.

 

Het versturen van het plaatsinsaanbod vindt in het aanmeldjaar 2022-2023 plaats op:

  • 26 januari 2023
  • 14 april 2023
  • 12 oktober 2023