Procedure

De procedure voor scholen zonder leerlingplafond loopt het gehele aanmeldjaar door. 

Ouders mogen hun kind aanmelden in het aanmeldjaar waarin hun kind 3 jaar wordt. Het kind moet drie jaar zijn op het moment van aanmelden. Het huidige aanmeldjaar loopt van 1 oktober 2019 tot 30 september 2020 en is bedoeld voor kinderen die geboren zijn tussen 01 oktober 2016 en 30 september 2017. Deze kinderen kunnen worden aangemeld tot 1 december 2020.

 

Wilt u meer weten over de procedure voor scholen met leerlingplafond, klik dan hier

 

Het aanmeldjaar 2020/2021 loopt van 1 oktober 2020 t/m 30 september 2021. Dit aanmeldjaar is bedoeld voor kinderen die geboren zijn tussen 1 oktober 2017 en 30 september 2018. 

 

U kunt dit aanmeldjaar kinderen vanuit de centrale (bovenschoolse) loting toegewezen gekregen. Als dit het geval is, krijgt u bericht vanuit AanmeldenPO. De ouders van deze kinderen krijgen op dezelfde dag een plaatsingsaanbod toegestuurd. 

Het versturen van het plaatsingsaanbod vindt plaats op: 

  • 22 januari 2021 
  • 22 april 2021
  • 3 juni 2021 (extra lotingsronde) --> AanmeldenPO verstuurt dit plaatsingsaanbod
  • 15 juli 2021
  • 14 oktober 2021
  • 25 november 2021 (extra lotingsronde) --> AanmeldenPO verstuurt dit plaatsingsaanbod