Procedure

De procedure voor scholen zonder leerlingplafond loopt het gehele aanmeldjaar door. 

Ouders mogen hun kind aanmelden in het aanmeldjaar waarin hun kind 3 jaar wordt. Het kind moet drie jaar zijn op het moment van aanmelden. Het huidige aanmeldjaar loopt van 1 oktober 2019 tot 30 september 2020.