Veelgestelde vragen

Per categorie kunt u hieronder de veelgestelde vragen raadplegen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met de onderwijsservicedesk van AanmeldenPO via contact.

Aanmelden

Waarom kunnen ouders hun kind pas aanmelden nadat het kind 3 jaar is geworden?
De Wet Primair Onderwijs beschrijft dat ouders hun kind pas mogen aanmelden op de basisschool nadat ze 3 jaar zijn geworden. De voorgaande procedure was eigenlijk dus niet in lijn met de wet. Door de komst van de huidige procedure wordt aan de wettelijke kaders voldaan.
Wanneer zijn ouders te laat met aanmelden?
Scholen zonder leerlingplafond: voor scholen zonder plafond loopt het aanmeldjaar van 1 oktober 2019 tot en met 30 september 2020. Gedurende dit jaar nemen deze scholen alle kinderen aan die geboren zijn tussen 1 oktober 2016 en 30 september 2017. Na 30 september is het aanmeldjaar afgelopen en kunt u als school zonder plafond alleen nog kinderen uit de (extra) lotingsronde toegewezen krijgen (begin oktober en eind november). Als ouders van deze kinderen na 30 september aanmelden voor een plekje op uw school, kunt u na 1 december 2020 kijken of u nog plaats heeft voor het kind. Na deze datum bent u vrij om te beslissen of u het kind wel of niet kunt aannemen.
Scholen met leerlingplafond: voor scholen met leerlingplafond loopt het aanmeldjaar ook van 1 oktober 2019 tot en met 30 september 2020, maar het aanmelden vindt plaats in één van de vier aanmeldperiodes. Ouders kunnen hun kind aanmelden in één van de vier aanmeldperiodes binnen het aanmeldjaar waarin hun kind 3 jaar wordt. Kinderen die in september 3 jaar worden kunnen dus alleen aangemeld worden in de vierde aanmeldperiode. Ouders worden in de communicatie vanuit de gemeente gestuurd om zich aan te melden in de aanmeldperiode van het kwartaal waarin het kind 3 wordt. Om een gelijke verdeling van aanmeldingen over het aanmeldjaar te waarborgen.
Heeft uw school na de vierde aanmeldperiode nog plaatsten over, dan kunt u deze pas vergeven na 1 december 2020, omdat u in de extra lotingsronde eind november nog kinderen toegewezen kunt krijgen. Na 1 december 2020 bent u vrij om de overgebleven plekken van het aanmeldjaar in te vullen.
Waarom werkt de aanmeldprocedure met 4 aanmeldperiodes voor scholen met leerlingplafond?
Scholen met leerlingplafond werken met 4 aanmeldperiodes, om een zo goed mogelijke spreiding te krijgen over het aanmeldjaar. Het is niet mogelijk om met 1 (2 of 3) aanmeldperiode(s) te werken, omdat alle kinderen uit dat aanmeldjaar al 3 jaar moeten zijn om zich te mogen aanmelden. Dit betekent dat de oktober kinderen al bijna 4 jaar worden en moeten starten op school, terwijl de september kinderen net 3 zijn geworden. Vier aanmeldperiodes zijn daarom het meest optimaal, meer aanmeldperiodes zou mogelijk voor meer werkdruk op scholen zorgen.

OnderwijsTransparant

Waarom kan ik de gegevens vanuit OT niet direct koppelen aan mijn LAS?
Voor inschrijving in het LAS heeft u een BSN van het kind nodig. Bij het aanmelden op de basisschool mag het BSN niet gevraagd worden, omdat dit geen verplichte informatie is bij aanmelding. OnderwijsTransparant kan hierdoor geen koppeling maken naar het LAS, daarnaast is de hiervoor eventuele benodigde koppeling erg prijzig. Mogelijk kan hier in de toekomst een oplossing voor gevonden worden.
Ik heb hulp nodig met het werken in OnderwijsTransparant, waar kan in terecht?
In OnderwijsTransparant(OT) staan diverse handleidingen, waarin het werken met de applicatie wordt uitgelegd. Als u bent ingelogd, ziet u rechtsboven in het oranje een ?, door hier op te klikken ziet u handleidingen verschijnen. Als u op handleidingen klikt, kunt u kiezen uit alle beschikbare handleidingen per onderwerp. Mocht de handleiding geen uitkomst bieden, neem dan contact op met de onderwijsservicedesk (070 – 315 63 50 of servicedesk@aanmeldenpo.nl ). Dit kan ook via het contactformulier op deze website
Hoe kan ik mij inschrijven voor een (herhalings)training OnderwijsTransparant?
Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor gebruikerstrainingen. Deze worden enkele keren per jaar georganiseerd, op basis van vraag. Mocht er maar één of enkele aanmelding(en) zijn, dan wordt gekeken of we naar de school toe kunnen komen voor een training.
Aanmelden voor een gebruikerstraining van via deze link.

Ouders

Ik wil ouders graag extra informatie geven over de procedure, wat kan ik doen?
In het bestand ‘Aanmeldbeleid voor ouders’ wordt de gehele procedure uitgebreid uitgelegd. Als ouders veel inhoudelijke vragen hebben over loting of voorrangsregels, dan kunt u het bestand hier downloaden en aan de ouders toesturen of printen en meegeven.

Ook kunnen ouders de website scholenwijzer.denhaag.nl bezoeken voor meer informatie over het aanmelden.

Kunnen ouders het aanmeldformulier ook digitaal invullen?
In het aanmeldformulier is ook te vinden op scholenwijzer.denhaag.nl. Door via deze link het aanmeldformulier te gebruiken, kunnen ouders het aanmeldformulier digitaal invullen. Ouders zullen het vervolgens wel moeten printen en op papier moeten inleveren bij de school van eerste voorkeur. Tenzij de school het digitaal ontvangen van de formulieren toestaat.
Ouders hebben vragen die ik niet kan beantwoorden, waar kunnen zij terecht?
Als ouders gedetailleerde vragen hebben over de procedure of andere vragen hebben die u niet kan beantwoorden dan kunnen de ouders terecht bij de ouderservicedesk. De ouderservicedesk is bereikbaar via de gemeente Den Haag. Ouders kunnen bellen naar 14070, waarna de medewerkers van de gemeente een terugbelverzoek aan zullen maken voor de ouderservicedesk van AanmeldenPO. Ouders worden binnen 3 werkdagen teruggebeld. Ouders kunnen ook een mail sturen naar ouders@aanmeldenpo.nl met hun vraag of met hun contact gegevens en een verzoek om teruggebeld te worden.
Ouders hebben vragen over beschikbare plekken op een school met leerlingplafond, wat kan ik ze wel/niet vertellen?
Ouders willen graag weten hoe groot de kans is dat ze een plekje kunnen bemachtigen op uw school. Ze zullen daarom snel vragen hoeveel aanmeldingen er al zijn, etc. AanmeldenPO adviseert sterk om hier geen uitspraken over te doen. We hebben ervaren dat ouders zich erg laten leiden door deze uitspraken, waardoor we achteraf te horen krijgen ‘maar er is gezegd dat ….’.
Wat kunt u dan wel zeggen? Op de scholenwijzer staan de cijfers van de afgelopen aanmeldperiodes. Ouders kunnen, door uw school op te zoeken, onder de kop ‘kennismaken en aanmelden’ zien hoeveel aanmeldingen er zijn geweest en hoeveel beschikbare plekken er zijn. Op basis hiervan kan een inschatting gemaakt worden, dit is echter geen garantie. We hebben eerder gezien dat de aanmeldingen ontzettend kunnen verschillen per aanmeldjaar/periode.

Overig

Welke scholen werken met een leerlingplafond en welke scholen werken zonder leerlingplafond?
Als ouders opzoek zijn naar scholen en ze vragen welke scholen wel/geen leerlingplafond hebben, kunnen ze het best scholenwijzer.denhaag.nl raadplegen, omdat hier ook per wijk/stadsdeel gesorteerd kan worden. Indien u opzoek bent naar een lijst(pdf) van scholen met plafond kunt u hier klikken en de lijst voor scholen zonder plafond vindt u hier.
Wanneer houd ik een intake gesprek met ouders van nieuwe kinderen?
In de evaluatie kwam naar voren dat veel scholen noemen dat het veel tijd kost om intake gesprekken te houden met kinderen die uiteindelijk toch niet haar hun school komen. Het is wenselijk om zo’n intake gesprek te houden met ouders die u als school nog niet kent (geen broertjes/zusjes of voorschool). Dit intake gesprek kunt u dan het best houden na het plaatsingsaanbod, voorafgaand aan de definitieve inschrijving. Blijkt er dan alsnog extra zorg nodig te zijn die uw school niet kan bieden, kunt u nog opzoek naar een school die dit wel kan.